تبليغات X
کود ارگانیک

طبق اعلامیه انجمن تجارت آلی، 82 درصد از خانوارهای ایالات متحده از محصولات کشاورزی ارگانیک استفاده می کنند، کودهای  ارگانیک آلی می توانند ابزار مهمی برای کاربردهای کود در زمان ساخت برنامه ها باشند. در اینجا 8 مزیت و معایب در نظر گرفتن استفاده از کود ارگانیک آلی در برنامه شما وجود دارد.

ارگانیک: در این روزها کلمه ی ارگانیک را زیاد شنیده اید و شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که اصلا ارگانیک یعنی چی؟ مثلا میوه های ارگانیک ، لوازم آرایش ارگانیک و حتی عسل ارگانیک و… برای روشن شدن موضوع بهتر است ابتدا تعریفی از خود کلمه یارگانیک داشته باشیم.

1