تبليغات X
کاسه نمد

کاسه نمد قطعه ای است که مانند درز گیر عمل می کند و مانع از ورود گرد و غبار و خروج روغن می شود که نحوه ی قرار گرفتن آن ممکن است بین دو جسم ثابت یا دو جسم دوار باشد .

کاسه نمد با توجه به این که در کجا از آن استفاده می شود از مواد مختلفی تهیه می شود و این قطعه دارای جنس ضد خورندگی است تا بتواند در برابر محیط از خود مقاومت نشان دهد .

1